ลดน้ำหนักของรูปภาพด้วย Shrink Pic 1.2

ลดน้ำหนักของรูปภาพด้วย Shrink Pic 1.2


Automatically resize photos for email, instant messenger and web uploads ..
อยู่ว่างๆก็เลยลองทำ Portable มาให้ลองใช้งานกันเล่นๆครับ
กับ Shrink Pic โปรแกรมลดขนาดรูปภาพ พร้อมทั้งลดน้ำหนัก (size) ของภาพไปในตัว
เวริ์คไม่เวริ์ค! เดี๋ยวลองมาทำดูพร้อมๆกันครับ

ขั้นแรกก็ไปที่โฟลเดอร์ของรูปภาพที่ต้องการลดขนาด เสร็จแล้วก็เปิด Shrink Pic ขึ้นมา หรือจะเปิดรอไว้เลยก็ได้ครับ
จะลองลดน้ำหนักของภาพ จากภาพตัวอย่างของ "คุณเม" ซึ่งแฮ็บมาจากคอมไทย
จะเห็นว่ามีขนาด 400x296 และSize 317KB และเป็นไฟล์ PNG

จัดการลดขนาดภาพลงมาหน่อยครับเป็น 398x294 และเลือกเป็นไฟล์ JPEG (แท็บ Compression level > Custom)
จากนั้นก็ลากภาพเข้ามาในหน้าต่าง Shrink Pic จะปรากฏภาพที่ลดขนาดในหน้าต่างใหม่
- กด OK ที่หน้าต่าง Shrink Pic
- กด File > save ในหน้าต่างใหม่ เป็นอันเสร็จ ...คราวนี้ลองมาดูผลงานกันครับ..

ภาพต้นฉบับ: ไฟล์PNG ขนาด400x296 Size 317KB


ภาพที่ลดขนาดโดย Shrink Pic: ไฟล์JPEG ขนาด398x294 Size 28.5KBภาพที่เปิดด้วย ACDSee แล้วเซฟเป็น JPEG แบบดื้อๆเลย: ขนาด400x296 Size 52.1KB


Please Note: ในส่วนของ Photo compression statistics ของผม ทำยังไงก็ไม่แสดงนะครับ ไม่รู้เป็นอะไร
ทั้งลองติดตั้งแบบตัวเต็มก็แล้ว แต่ก็ไม่มีผลอะไรกับคุณภาพของงานครับ ..

credit http://citecclub.org
www.buy.salepointsave.com/shop.php

hack wifi

moviedemands.com how to hack wifihttp://www.youtube.com/watch?v=OdJuXtjgIrA&hl=en

Hack

Beginning of Physical Memory Dump - Fix Computer Memory Dump

When your computer's screen turns blue suddenly, you read a sentence says: "Beginning of Physical Memory Dump". Although you might be angry because you have yet saved your task, the problem seems trivial because after you restart your computer, you can carry on doing your task again. However, it is not as simple as that, if you do not fix it, it will occur more often. How long can you tolerate doing your task all over again from the beginning because of Blue Screen of Death?

Good news is that you can fix computer memory dump easily today. Fix computer memory dump does not necessarily involve technical stuff. You can do it with couple of clicks even if you are completely blind about technical stuff.

To fix computer memory dump (blue screen of death), you only need to install and run one program called registry cleaner software.

What does Registry Cleaner do?

Registry cleaner program is a program that cleans your registry of your system from unwanted and redundant file entries, which are the main cause of blue screen of death. I bet you also notice that your computer runs slower and slower each day, the reason is still because of overcrowding registry.

Registry cleaner can help you not only to fix computer memory dump but to prevent it from happening again, to maintain your computer speed, and to prevent any windows errors/computer crashes.

Can I do it without registry cleaner?

Yes, you can try to format and reinstall your operating system. It does take a lot of time and you have to move your important files/data before the formatting process.

Do you plan to bring your computer and let a technician fix it?

If you do, you might want to do the fixing yourself because that they do is actually installing the registry cleaner program to fix the problem and charge you for that. Why not do it yourself and save your money plus you can prevent the errors from happening again.

Fixing the problem once does not mean it won't happen again. You have to maintain your system continuously and you won't have such problems anymore. If you install a well designed registry cleaner program you do not need to run it manually because you can schedule the program to run automatically.
If you are really sick and tired of blue screen of death (physical memory dump), you can fix computer physical memory dump once and never have to experience it again, visit Registry Cleaner Software to scan your computer for free.

Alexandre Frings is a computer technology enthusiast and self proclaimed expert. His site Registry cleaner review offers simple yet effective solutions to boost your computers speed and keep them away from errors for as long time as possible.

Hack

Computer Keep Freezing?

Your computer is a finely tuned piece of equipment. When all things are right, or correct, it runs like a well oiled machine: no problems, lightening fast, and gets the job done. But when something goes wrong, it runs like a rusty old clunker. In other words, all kinds of things can go wrong. And it is these things going wrong which makes your computer keep freezing.

There are 3 things, which can make your computer freeze: viruses, spyware, and registry problems. We have all heard of viruses. Chances are you already have good anti-virus software on your computer. So this should not be a problem.

The second item is spyware, or adware. These items have been in the news so much in the last 2 years you should have heard of this. If you have not, then you should be worried. As you surf the internet, little cookies are being dropped onto your computer to identify you. Most of these are harmless. They are the things which tell a website what you have in your shopping cart. But every now and then, you end up with some that are spying and tracking your movements and sending this information to other websites. You need to get rid of these.

The last item is your registry, and most likely the cause of your problem. Registry files tell the computer what to do. If these files are messed up or missing, the computer does not know what to do. This is what makes your computer keep freezing. You can download an error cleaner and fix software and get rid of all of these issues. I always start with my registry when I have problems. And I always run the registry cleaner once a week, just to ensure my computer runs fine. For just 5 minutes worth of time, you can keep your computer from freezing.
Michael Baker is a Computer Optimization Technician, and recommends getting a Free Computer Scan to fix any problems such as computers freezing, locking up, restarting for no reason, and getting the blue death screen.

Hack

Modern Warfare 2: Map Recon - Secret Spots on Afghan

http://www.youtube.com/watch?v=XY-fsNsDums&hl=en

Hack

How to Get Rid of a Computer Virus Quickly

Learning how to get rid of A computer virus can be tricky with all of the possible solutions out on the market today. There are a few ways you can go about when it comes to getting rid of a virus and some may work while others may fail. It can be pretty darn hard to tell what will work and what will not without actually trying the method.

So your computer has a virus and you want to get rid of it right? Odds are you picked up the virus by downloading music or something like that. These can actually put spyware on your computer and even tamper with your registry. Either way you look at somethings wrong with your computer and you want it fixed!

The only way I can tell you is to actually reinstall your entire operating system, this might fix the problem. how to get rid of a computer virus can be tough without using some sort of software or reinstalling the operating system. There are also services at like Circuit City and other places where they do this for you but charge like $100 I believe. You can actually get your operating system reinstalled for free if you just call up your computer company. So if you have a Dell you would need to call Dell.

This process usually takes a few hours and you will lose all of the data on your computer. So make sure that you make a backup of everything on your computer because it will all be lost! Your basically restarting your system to a brand new state which is cool because has its pros and cons. Do not attempt this without the help of a technician though on the phone.

If you want a quick way that will fix your computer check out my bio box below. I wish you luck in fixing your computer and learning how to get rid of computer viruses.
Get Rid Of Your Computer Virus Today! Scan Your Computer Free at www.registrycleanersrated.com And See How To get rid of computer viruses

Hack

I Hacked Youtube?

Factor Buck Current: www.youtube.com Please vote 5 stars for the rings and hoes! I hope you sign up for more! Comment Questions of the Day: 1 What you want to view YouTube hacked to? HA! 2. You can rotate the RS? 3. Do you really care about how I feel) on Miley (star or just want to laugh with me? BONUS: holiday greetings late and leave five stars as a gift! YAY! ______ Contact Buck: Official Website: Follow this buckhollywood.com Buck Twitter twitter.com a Friend BuckFacebook: www.facebook.com www.youtube.com staff Bucks Channelhttp://www.youtube.com/watch?v=0wmOVO0EvWg&hl=en

Hack

How to fix: There are no active Mixer Devices Available

http://www.youtube.com/watch?v=WKsjwiz3FIw&hl=en

Hack

Speed Up My Computer

So, you want to increase your PC speed. Well, before we begin with the tips and tricks on how to increase your PC speed…Oops I mean return your PC speed, lets understand why your PC speed has gradually moved from Giga Hertz to No Hertz. The number one problem is your Windows' registry. What is your Windows' registry? Well your Windows' registry is a data repository. So, how are PC speed and Windows' registry connected? Well, each time you install or delete a program. Windows keeps track of it. Eventually, this leads to fragmented data that actually needs your PC resources, that means less resources for PC speed. So as time goes by, your computer becomes slower and you go out and buy another one. Otherwise known as the viscous consumer cycle. Lets talk about how to prevent you from spending money and "organically" keep your PC speed at the original resource specification.

TOP 4 Ways to increase your PC speed.

1. Use a Registry Cleaner.

This will free up resources to increase PC speed. The easy point and click programs also defrag your hard drive and remove spyware. All that with the push of a button weekly will keep your computer running at it’s original PC speed specs. There are dozens of different registry cleaners software and registry cleaner tools available for use with the registry, However only about 5 have really proven themselves These registry cleaners have proven themselves in the industry, Regsweep is the easiest and best. It’s easy to get scammed with inferior products so it’s best to choose a registry cleaner with an excellent record

2. Defrag your hard drive

Over time, the data on your hard drive gets scattered. Defragmenting your hard drive puts your data back into sequential order, making it easier for Windows to access it. As a result, the performance of your computer will improve. An excellent registry cleaner will allow perform this task. However if you would like to defrag your PC with Windows software.

3. Scan for Adware/Spyware and Viruses

These nasty little worms can wreak havoc on your PC speed. Detecting and cleaning viruses is an excellent way to improve your system's performance and increase PC speed. Registry cleaners will help to remove these buggers also!

4. Adjust your computer’s Visual effects

Windows provides a number of resource hogging and interesting visual effects like animated windows and fading menus. These effects, however, can slow down your computer and kill your PC speed. By Altering your preferences and performance needs you can increase your PC Speed.

A excellent registry cleaner can perform all but number 4. If you are serious about increasing your PC speed. Get a registry cleaner and let it do most of the work. There are lots of registry cleaner choices on the market.

Two Bonus Tips

1. Manage Your Startup Programs

Take control of your startup programs and processes to increase PC speed. By simply halting unnecessary startups, your computer will decrease its start up time exponentially

2. Customize Your Internet
By changing the way you use the internet you can have access more of your precious bandwidth. This will ultimately give you a faster surfing experience. Here is a link to 3 ways to customize your PC speed on the net. http://www.delete-computer-history.com/boost-pc-speed.html

Don't spend $2500 on a new computer. You can dramatically increase your computer's speed by up 52.5% just by downloading an registry cleaner tool. These easy point and click software products can help you to be free of frustration and save time. Free up your time and enjoy your PC experience by downloading a registry cleaner. Don't just be a victim to your own ignorance.

Click this link to see in an in-dept comparison of the best and easiest ways to boost your PC speed with a registry cleaner. http://www.delete-computer-history.com

Hack

Program to Watch TV on Computer - Computer TV Program that Works

What is a Computer TV Program and how can I get it?

Computer TV program is simply a software with special access codes that make your computer be able to access Online TV. Some of the Tv channels you will be able to access cannot be watched from the other readily available but restricted Online TV websites. These PC TV programs are developed such that they enable your PC or laptop to broadcast a wide variety of world TV over the internet.

Cost of Satellite TV Computer Software

The number of TV channels on the internet are collected from over 70 countries and are available as Free-To-Air (FTA) TV. These are then combined in a simple to download TV Program/software that you can download at a small start up cost of $ 50. The start up cost is a one time fee and the providers do not charge you any additional monthly fees Thereafter.

Which Computer Television Program that Works?

There are very many TV programs on the internet that work. Similarly there are an equally larger number of Online TV programs scams. You will need to be a little careful and get the only PC program for Television that offers good quality picture and sound and at a reasonable price.

The PC 2007 Elite Edition Program for Online TV on PC

One of the TV Computer Softwares that I have tested was the PC 2007 Elite Edition. This Tv program for computers is an upgrade of the PC 2006 Elite Edition. The program offers over 3000+ Online Tv channels from over 70 countries around the world.

You will therefore be able to watch TV networks in diferrent global languages. The software is a particular favorite with people working way from home like diplomats, expatriates or peace corps.

High DVD quality Picture and sound

One of the main features of the PC 2007 Elite is the high quality video and audio delivery. The software also has an easy to use PCTV tool bar that even a teen can operate. With the PC 2007 computer program for TV, you will automatically be able to capture online TV at seamless speeds.

One of the biggest benefits of having the Computer program is that, besides the start up cost you will not have to install expensive dish or cable equipment.

Saving monthly costs of satellite and cable TV with Computer Television

There are very many people that are looking for alternative ways to watch satellite TV from their Computers as opposed to the dish and cable delivery. One of the main motivation for people to change over from cable TV to Satellite TV on PC is the huge monthly bills that have been increasing overtime. You can follow my links below to be able to read more reviews of this satellite tv program for computers.
Robert is a self-confessed TV potato with many Computer TV Software reviews. Get the CHEAPEST AND BEST QUALITY PC SOFTWARE FOR COMPUTER TV

Hack

Taxi School - Become a taxi driver

Participation in a school of taxis will be necessary if you live in or near New York City and a taxi driver wants to earn a living reliably. If attending school and a taxi driver in New York City, you can work part-time or full-time exploring one of the busiest cities in the world.

Becoming a taxi driver is, you can earn up to $ 300 step a. However, this can only happen to you if you know how the city is the fastest way. To learn the way aroundNeed to get some training, up to a taxi driver.

And if you're working, you can walk around Greenwich Village, Manhattan, Times Square or the downtown Manhattan Financial District, and other famous places. You are the boss and your job is only for humans, hail, and then wait, where to go. Remain occupied taxis because people are always alert. New York City taxi drivers to generate more than $ 2 billion per year in revenue, notCounting suggestions.

One of the best reasons for driving a yellow cab in New York occurs in reality, not when driving. They have not asked permission to take a long vacation time, but just do it. This is because it works for you.

If you want to be a taxi driver, preparing, about $ 500 including charges and minimum required classes at the school to spend taxi. To get your hack license, you must know your way around the city. You are required to take some classesthe surrounding area, allowing you to navigate the knowledge to succeed.

Here's the deal. We all need to earn a living and are certainly no exception. If you have an apartment to come up or if you are short of money in another way, all you have to do is put in different layers in your yellow cab.

And if you need time to put your feet for a while 'or take some time to complete a New York taxi driver, you have the freedom to do just that. Leave the desk and then back again as it getswant, is not bound to any company or plan. You are your own boss. It 'a great way to work.

If you want to be a taxi driver, you must first pass the New York City Taxi Operators exam. To prepare for the exam, you will need teaching materials, where your training.

To qualify and become a taxi driver, you must have at least 19 years and can get a relatively clean. You also need a New York State Class E driving license. Licenses fromConnecticut, Pennsylvania and New Jersey are also allowed, as long as they are a similar class. If you do not have one of these licenses, you should visit the New York State Department of Motor Vehicles, and will give you a license from New York.

You can not have a trial license, if you want a taxi driver. However, if your driver license in New York State is more than six months, and you can find instructions in a city approved taxi school so that even a yellowTaxi driver.

If you are a taxi driver in town, chances are you will meet interesting people and celebrities, along with the citizens. With this license, you can also go around the car or limousine service in New York City and NYC Yellow Cab

Get ready, a taxi driver and to be part of one of the most interesting on the web. And the money that you can make the most of them will be rewarded.

Hack

Where is My Computer's Memory?

Sometimes, it is difficult to sort out just where your computer get's its memory. Some think that the memory held inside a computer is all the same. In reality, your computer's memory is held in a vast number of formats with each format of memory responsible for a particular type of function necessary for the computer to respond as expected. If one type of memory is missing or inoperable, then the functions and commands that it holds will not work properly if at all. This can lead to a large hunt should you need to troubleshoot the rather inappropriate behavior of your computer.

When you turn on your computer, one of the memories that is accessed is BIOS. This is usually a flash based memory format that is responsible for some pretty big jobs. The main function of BIOS memory is to boot your computer. BIOS accesses system checks and makes sure that your computer is capable of powering up for a day of work or play. BIOS will halt a boot attempt if a disk-such as a floppy disk- has been left inside the hard drive because it will confuse the data checks and attempt to boot from the floppy disk. If this happens, removing the disk and reattempting the boot up will resolve the problem.

ROM (Read Only Memory) transfers data to RAM (Random Access Memory) for applications to run and perform as desired. This keeps the slower ROM from having to run the applications as RAM allows for changes in documents and games with changes being possible to store into ROM when the application is finished following a user's commands.

Inside each of these memories lie various forms that allow for more complicated features to be at a user's disposal. These include volatile and non-volatile formats. Volatile forms of memory are those that lose data if there is a power interruption or a run time error on the computer (computer crash). Memories that are volatile are located in the RAM family of formats. The more stable, non-volatile formats of memory are those in the ROM family. These memory formats don't lose data during periods of power interruptions.

Flash based memory operations occur in Video, BIOS, and USB Flash drives. These have finite rewrites and can become corrupt if the number of available rewrites has been reached by the device holding the flash based memory. Known as flash burn, this condition renders the flash device unusable as it becomes permanently corrupt.

Memory on your computer is held in a variety of places and in a variety of ways. From caches to buffers and ROM to RAM, the workings of your computer's brain are as diverse as your own brain. Some functions act as such as RAM, act as a short term memory base while others, like ROM, act as a long term memory base. Just as we "forget", computers can have memory lapses that create the loss of documentation and other data if certain factors are in place. Power failures as well as application failures contribute to this behavior in computers.
Victor Epand is an expert consultant for computer memory, PC supplies, and computer games. When shopping, we recommend the best online stores for PC supplies, computer accessories, computer memory, Memory Location.

Hack

Computers - How Important Are They?

Computers today are currently overpriced and still in an experimental phase well out of reach of the typical consumer. Computers seem to be designed to waste our time by unnecessary loading redundant data and shockingly slow components made by improvement of archaic concepts. This is standard on most computers. On the other hand, computers today are much more user friendly. Most computers will run virtually their entire productive lives without needing any regular maintenance at all. Computers are not like cars,which need oil changes, tune-ups, and similar maintenance work.
The problems which do crop up with computers are almost always software-based, and those are the very problems which it's virtually impossible for a maintenance technician to fix.

Computer

Computers were never built to control us even though that is how it appears. The ones we know and love have not been around all that long. They are small, fast, reliable, and extremely useful. Did you know that in 1983 there were approximately 2 million personal computers in use in the United States. The first home personal computer was not sold until 1977. A typical computer contains numerous types of memory including RAM, ROM, virtual, cache, and various long-term storage devices. Each type of computer memory serves a specific function and purpose. RAM,or random-access memory unlike ROM works only when the computers turned on. This memory is vital to the computer because it controls the moment by moment processes of the computer. Unlike todays computers, early personal computer only needed about 64K of RAM. RAM and ROM may be very important parts of the computer; however, without storage devices like hard drives and disk drives your computer would not be near as useful.

The most common forms of Storage Devices found on your home computer are floppydisk or floppy Hard disk(the drive) or HDA round plastic surface that is coated with magnetic film. The hard drives function is to store all the files, and software the computer will ever use. If someone had to find the brains of the computer they would most likely say its the microprocessor. The processor is the one part of the computer that is most important tot he computer. To a great extent a computer is defined by the power of its microprocessor.

Output and Input is important but equally important is the ability to read what the computer is doing. The computer output devices are used to serve the user. However most computer come with speakers and a printer which are excellent output devices. Input devices can be built into the computer, like the keyboard in a laptop, or it can be connected to the computer by a cable. The computer is nothing more than a logic machine which can do no more than its programmer programs it to do. It cannot make independent decisions or do anything that a person couldn't do. The computer's speed in solving problems of logic, however, has made the "impractical" practical and the "impossible" possible.

Programming a computer means establishing an algorithm, which is nothing more than a combination of logical steps that represent a solution to a particular problem. This generally means putting those steps into one of the computer languages, such as FORTRAN, COBOL or Microsoft BASIC. A lot of home computer advertising has led people to believe that they can program a computer but unless you are qualified to do this, I would leave it to someone that is. Users can expand the functionality of their computers by adding memory, networking, multimedia, security and wireless modules. In the process of giving us incredible capabilities, computers also made us jump through hoops in order to use those capabilities. Before embarking on any expensive outlay for equipment, "you should get some exposure to computers. NOTE: Sometimes, I think the computer spoils todays generation because it's so easy--at least physically.
If you really want to take the work out of looking for that right Spyware Protection from a Spybot go to the Internet and get a Free Spybot Download or a Spybot Search and Destroy Download to prevent your vital information from being ripped from your computer.

Hack

Medewerker Hoofdbeveiliger Hyves Hacken ! Hyves hack foto & blog plaatsen zonder ww

Staat ook in een paar kranten. Bijvoorbeeld BN/DESTEM: www.bndestem.nl Ik ben de eerste die de e-mail bug in Hyves heeft gevonden waarmee je foto's & blogs kan plaatsen op de hyves van wie dan ook zonder daar een wachtwoord voor nodig te hebben. Hiermee heb ik onderandere de hoofdbeveiliger van Hyves gehackt en het volgende berichtje weggezet: "Eej man, ff een tipje! Namens mij en je buurjongentje Lindsey... verbeter even de beveiliging van de foto & blog e-mail adressen! Doet iedereen goed aan! Oja, en wat je laatst zei dat het onmogelijk was om hyves te hacken? Voor meer info over dit, pb maar damiaantjuh als hyves account. Groetjes Damiaan Reijnaers!" Mirror: damiaanreijnaers.nl Blog (verwijderd/uit de lucht): marijn-s.hyves.nl Mirror vriend 1: damiaanreijnaers.nl Blog vriend 1: yndi-man.hyves.nl Mirror vriend 2: damiaanreijnaers.nl Blog vriend 2: daan-de-visser.hyves.nl Nieuwspost 1: nikverploegen.nl Nieuwspost 2: www.damiaanreijnaers.nl Dit is ECHT waar!http://www.youtube.com/watch?v=l-1w9gtXXEU&hl=en

Hack

New CA hacks [GORDON + MPGH]

[DOWNLOAD NEW UNPATCHED GORDON 1.2.6 HACK] HACK DOWNLOAD: uploading.com -Instructions: 1.Download hack with winrar 2. Open it / extract to desktop 3. Open CA folder / Put in hshield folder from hack 4.Start hack then press insert for hack menu. Combat arms hackz R back! MPGH Public hack + Gordons beast 1.2.6 hack is released! [1st hack shown in video]-MPGH HACK Instructions: -Sign up for an account here: www.Mpgh.net (Optional) -Download the hack on this thread. -Extract the contents of the zip/rar into your Combat Arms folder. -Rename the "MPGH Combat Arms Hack.asi" file to "anything you want".asi. -Start Combat Arms. -Press INSERT or DELETE to access the MENU. -LEAVE THANKS AND A RESPONSE, ELSE WHEN THIS GETS PATCHED I WONT UPDATE. Also helps to be active on this site(Do it!) //If you can't get them to work, install the latest .NET FRAMEWORK, Download directx from Microsoft's website and run Windows Update.//. [2nd hack shown in video]-Gordon1.2.6 Instructions: Start Hack (if on vista/7 with admin rights) Press Start Start Combat Arms (if needed start with compatible mods win 2000) Open Menu with insert/einfg key Password: gca (I didnt need to use it/maybe other people need it) ==HACK DOWNLOADS== MPGH: --REMOVED--PATCHED-- GORDON: --REMOVED--PATCHED-- Please subscribe! Have fun hacking!http://www.youtube.com/watch?v=UPwZ-iM6AAw&hl=en

Hack

hack / / Roots CAP8 (parte 3 de 3) Sub en español

Tercera parte de este octavo capitulo de hack / / Roots disfrutenlo.http://www.youtube.com/watch?v=U2j-U0HbG_o&hl=en

Hack

how to hack a password on windows xp

how to hack a password on windows xp, sorry but u do need administrative privledges to do this i was mistaken when i made the videohttp://www.youtube.com/watch?v=BkQmpQB19gs&hl=en

Hack

Getting the Mount in World of Warcraft

Reach higher levels in World of Warcraft is a lot of different things for players who have spent time and energy to get there. One of the most popular and easy to use things that are learned to mount a specific date. There are many different types of media in World of Warcraft - each race will receive a number of options from which to choose. People are generally offered horses, while the Orcs from their favorite horse, wolf. However, through the development ofThe practice and driving ability, a player can have access to many other mounting options.

Many people will see increases, as a symbol of their skill in the game. They are used, but also to move you from point A to point B much quicker than normal. In general, that the only purpose of the mountain, as you can not be attacked while mounted. Similarly, the monsters can not attack the mountain, all damages will be given to the player installed. If you die while mounted, the only assemblyunsummons and is waiting to revitalize and give new appeal.

While mounted, you receive a variety of new emotes to work with so and can work a couple mounts easily be changed with the times. For each race, are beasts of burden, in light of the appearance, color of fur, or if the entire building. There are also special missions to the mountains, consisting mainly of paladins. Added obtained with the release of The Burning Crusade, the ability of flying mount at 70 for the disposal was in Outland.

ToGet your installation, you must first reach level 40. Once you have, you can learn the ability to "Apprentice" Riding "and begin to travel half as fast as when walking. However, when you reach level 60, you can learn "Journeyman riding" bind, and a mountain that is two times faster than on foot. To learn effectively, the ability to lead an assembly, but you will be shooting 90-600 gold. The mountain is charged a fee. If you are level 70 and is interested in a flying mount, find800-5000 gold, plus the cost of assembly.

If you are interested in a mount of another race, you first need to reach the high level of reputation with the race on loan from a mountain. You can not mount an enemy of the group, though.

If you have been mounting, as are all the epic weapons and equipment related to you. At the beginning of the game, some people mistakenly sold her horses and wailing. Well, it's impossible to doall.

Hack

NY Hack License Requirements

A NY hack license is the license required to drive a taxi in New York. Officially, the NY hack license as New York, operators of licensed taxis in the city and is managed by the New York Taxi and Limousine Commission. This license is for driving in all five boroughs of New York City, after which enables the driver of a yellow taxi medallions are working well.

In New York City, is just a yellow taxi medallion permit, the passengers on the road. To operate a taxi,You must have a driver license. You must register for this license by New York City Taxi and Limousine Commission.

The permits issued by this agency for the car or limousine shall not apply to the operation of a yellow taxi. On the other hand, with the hack license entitles the holder to operate a car or a limousine service. For this reason, the NY hack license is the most prestigious and valuable of all licenses to operators of NYC Taxi and gaveLimousine Commission.

Anyone interested in knowing the demand for licensed taxi drivers like this, what are the requirements. To request a NY hack license, you must at least nineteen years old and hold a drivers license in New York State, there is a class A, B, C and E. You can also apply if you have an analog of a license by the states of Connecticut, Pennsylvania and New Jersey.

Most drivers licenses in New York State are Class D. To upgrade from aClass D Class E, you must go to the Department of motor vehicles and to pay a fee to upgrade. There is no evidence in question, but you must be willing to pay fifty dollars for the tax.

If you really always been a NY hack license are interested, make sure you have unpaid parking tickets or traffic summons. If you need to NYC for parking fees or traffic offenses, you must have done, or you must have a documented agreement by which the territory isresponsible. Such proof must be the New York Taxi and Limousine Commission submitted with the application.

Another requirement is that you are a citizen or resident of the United States needs.

All candidates for the NY hack license must have a state approved defensive driving six hours to visit the course. The course must be completed no more than six months before the date on your application. If you are in this class are to take a popular source, is the American Master CabbieTaxi Academy. They hold classes six days a week. You can also register online for the class, but you must personally attend the class.

Correspondent, in addition to training and status of the requirements, you must meet medical requirements. The medical form entitled Form B and is part of taxi drivers use. This form must be completed by a licensed physician.

You need to apply a NY hack license in person at the New York City Taxi and Limousine Commission, whichlocated at 32-02 Queens Blvd. Long Island City. Their opening hours are Monday to Friday from 9 to 4 clock.

They also have a location in Staten Island, where you can turn in your application. This place is open on Monday, Tuesday and Thursday. The address is 1893 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302nd You need an appointment at this place to have accepted your request. Call for an appointment at 212-227-6324.

There is a filing fee of sixtyDollars that is due at time of application. You must pay with a money order, the New York Taxi and Limousine Commission.

When you apply, you must also pay a fee for the fingerprinting, which causes seventy-five cost Euro. Again, this fee must be paid by bank transfer from NYSDCJS

NY hack license applicants must pass a test for illegal drugs. If this test is not completed or do not receive the license. The drug approvedTest site for applicants for taxi driver is 31-00 47th Avenue, Long Island, NY found. This drug testing center is open for business Monday through Friday 8-5. There are the costs of examination when the test is performed to pay with a bank Lab Corp, Inc. Anyone who has the NY hack license is not the drug test will be subject to a licensing standards hearing NYC Taxi and Limousine Commission lead, they are sent .

You must put in the timeBefore completing the NY hack license for the mandatory training of teaching in subjects with driving a yellow cab in New York City. There are city-approved training institutions that contain these classes. Information relevant to the main attractions, water crossings and roads that have to drive well, you know, to be capable of a yellow cab in New York City.

When they meet for further information on how to apply for your NY hack license and requirements, please contact interested in.American Master Cabbie Taxi Academy.

Hack