องค์ประกอบ Harddisk

ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยแผ่นแม่เหล็กรูปวงกลมสำหรับใช้เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์จำเป็นต้องมี การแบ่งแผ่นแม่เหล็กออกเป็นส่วนๆ คือ
-แทรค(Track) หมายถึง เส้นรอบวงของแผ่นแม่เหล็ก
-เซคเตอร์(Sector)หมายถึง ส่วนย่อยๆของแทรค
-และ ไซลินเดอร์ (Cylinder)หมายถึง เส้นรอบวงของแผ่นแม่เหล็กทุกๆแผ่นรวมกัน
การจัดเนื้อที่แผ่นแม่เหล้กออกเป็นส่วนๆเป็นหน้าที่ของระบบไฟล์(File System)
หลังจากที่ระบบไฟล์ทำการกำหนดส่วนต่างๆของฮาร์ดดิสก์แล้ว จะทำการกำหนดหน่วยย่อยที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลเรียกว่า
"คลัสเตอร์(Cluster)" โดยขนาดของคลัสเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์และ ระบบ ไฟล์ที่ใช้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น